Anti-spambeleid

Rapportage Overtreding van de Acceptable Use Policy
i3D.net accepteert meldingen van vermeende schendingen, van het beleid voor aanvaardbaar gebruik, alleen via een mail naar abuse@i3D.net. Meldingen van vermeende schendingen moeten worden getoetst en dienen voorzien te zijn van een naam, contactgegevens, IP-adres en een beschrijving van de overtreding. i3D.net zal verstrekte informatie beoordelen en passende maatregelen nemen. 

Schendingen
De volgende overtreding wordt beschouwd als een inbreuk op onze Algemene AUP en zal leiden tot schorsing of annulering van diensten. Vergoedingen die voor een dergelijke opschorting of annulering zijn betaald zijn niet restitutieerbaar.

SPAM/Ongevraagde commerciële e-mail (Unsolicited Commercial Email (UCE))/Ongevraagde Bulk e-mail (Unsolicited Bulk Email (UBE))
Overtreding van de CAN-SPAM Act van 2003, of enige andere toepasselijke wet tot regeling van e-mail diensten, vormt een schending van onze AUP. Een Client die websites of diensten host op de hardware van Opdrachtgever en die spammers ondersteund of resulteert in opname van IP space van i3D.net in een van de verschillende Spam databases zoals SpamHaus of Blackhole lijsten zal onmiddellijk worden afgesloten van de afgenomen dienst na een waarschuwings periode van 24 uur. Wij staan onze opdrachtgever toe om de schending te herstellen voordat de service schorsing van kracht zal zijn.